German Trainer H
賣光了
 • FSN10009 (1)
 • FSN10009 (2)
 • FSN10009 (3)
 • FSN10009 (4)
 • FSN10009 (5)
 • FSN10009 (6)
 • FSN10009 (7)
 • FSN10009 (8)
 • FSN10009 (9)
 • FSN10009 (10)
 • FSN10009 (11)
 • FSN10009 (12)
 • FSN10009 (13)
 • FSN10009 (14)
 • FSN10009 (15)
 • FSN10009 (16)
 • FSN10009 (17)
 • FSN10009 (18)
 • FSN10009 (19)

German Trainer H

German Trainer是70至80年代德軍的室內訓練鞋,遵循嚴格的軍事裝備規格,當時由擔任ADIDAS及PUMA品牌的百年大廠負責生產。原本只作為軍事訓練用途使用的German Trainer,因為卓越的設計性和機能性,於近年重新投入生產並對作為民用販賣。German Trainer H以1970年代的德軍訓練鞋為藍本。鞋身則改為採用高級亮澤的馬皮。鞋底沿用棕色的生膠底。

此商品目前已售完無法訂購

  查詢商品

貨號: FSN10009 分類: ,
000

US

UK

EU

CM

4

3

36

22

4.5

3.5

36.5

22.5

5

4

37

23

5.5

4.5

37.5

23.5

6

5

38

24

6.5

5.5

38.5

24.5

7

6

39

25

7.5

6.5

40

25.5

8

7

41

26

8.5

7.5

42

26.5

9

8

42.5

27

9.5

8.5

43

27.5

10

9

44

28

10.5

9.5

44.5

28.5

11

10

45

29

11.5

10.5

45.5

29.5

12

11

46

30

Additional Information

顏色

, ,

尺碼

, , ,

質料

產地